Jak zorganizować zgodny z prawem konkurs na Facebooku?

Konkurs na Facebooku jest świetną okazją do tego, by z jednej strony zbudować świadomość marki, a z drugiej strony pobudzić do interakcji swoich obserwatorów. Problem pojawia się po stronie prawa. Otóż w polskim prawie nie ma czegoś takiego jak „konkurs”.

W Kodeksie Cywilnym znajdziemy definicję „przyrzeczenia publicznego”, które jest zbliżone do ogólnoprzyjętej definicji konkursu. Oczywiście, szukając głębiej, znajdziemy również definicję loterii (ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych), jednak tych radzimy szczerze unikać małym i średnim firmom, z uwagi na skomplikowaną procedurę organizacyjną. 

Przyrzeczenie publiczne:

Art. 919 § 1. Kto przez ogłoszenie publiczne przyrzekł nagrodę za wykonanie oznaczonej czynności, obowiązany jest przyrzeczenia dotrzymać.
(…)
Art. 921. § 1. Publiczne przyrzeczenie nagrody za najlepsze dzieło lub za najlepszą czynność jest bezskuteczne, jeśli nie został w nim oznaczony termin, w ciągu którego można ubiegać się o nagrodę.
2. Ocena, czy i które dzieło lub czynność zasługuje na nagrodę, należy do przyrzekającego, chyba że w przyrzeczeniu nagrody inaczej zastrzeżono.

Loteria: 

Art. 2. ust. 1. Grami losowymi są gry, w tym urządzane przez sieć Internet, o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku. Są to:10) loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe.

Ponadto obowiązują nas jeszcze zasady portalu, których też należy przestrzegać. 
W tym artykule opiszemy jak zorganizować legalny, zgodny z zasadami Facebooka konkurs.

 

Motywacja

Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No…może nie zawsze w ich najczystszej postaci, ale o nagrody. Elementy „darmowe” zawsze motywują ludzi do działania. Dlatego konkurs jest bardzo dobrym rozwiązaniem, dzięki któremu możemy zwiększyć zasięg oddziaływania naszej marki. Plusem jest także pozytywny wpływ na relacje z klientem. 
Efektywne i przemyślane przeprowadzenie konkursu może przynieść efekty długofalowe i zyski nawet po zakończeniu konkursu. 

 

Formy konkursu na Facebook

Format konkursu może być różny. Ile głów tyle pomysłów. Wszystko zależy od naszej wyobraźni. Najczęściej można spotkać się z formą konkursu, gdzie warunkiem jest opisanie swojej historii związanej z daną rzeczą bądź z dodaniem własnego zdjęcia z odpowiednimi tagami. 

Facebook pełen jest także konkursów, których warunkiem jest udostępnienie posta, dodania komentarza lub klikania polubień. Świadczy to o tym, że organizatorzy nie znają zasad panujących na portalu Facebook.
Regulamin tego portalu społecznościowego kategorycznie zabrania takich praktyk. Nie można wymuszać na użytkownikach tego rodzaju aktywności. Nie powinno się zmuszać ani nakłaniać nikogo do jakichkolwiek czynności związanych ze stroną. Konkurs, który zawiera taki warunek wstępny, może zostać zablokowany przez administrację serwisu.
 

Zwycięzcy konkursu na portalu Facebook

Kolejną ważną kwestią jest sposób wyłonienia zwycięzców. Należy pamiętać, że losowanie nie może być sposobem wyłonienia zwycięzcy. Podlegałoby to pod zasady „loterii”, o której mowa na początku. W takim razie nasz konkurs na Facebooku będzie podlegał ustawie o grach hazardowych. Zorganizowanie akcji na takich zasadach wymaga uzyskania zgody Izby Administracji Skarbowej. W przypadku zorganizowania takiego konkursu bez zezwolenia mamy natomiast do czynienia z przestępstwem skarbowym, które grozi karą w wysokości nawet do kilku milionów złotych.

Aby przeprowadzić konkurs w formie loterii konieczne jest złożenie wniosku do Izby Administracji Skarbowej o wydanie zezwolenia. Wiąże się to także z wpłaceniem kwoty 10% wartości brutto puli nagród. Jeżeli będzie zgoda na loterie odpowiednia osoba wyznaczona przez Ministerstwo Finansów będzie nadzorować przebieg konkursu.

Konieczny regulamin 

Prawo Facebooka jak i polskie prawo wymaga, by konkurs zawierał regulamin. Nie jest konieczne, aby w poście opisywać cały regulamin. Wystarczy jego główne elementy wyróżnić w poście, a pozostałe umieścić w notatce. Najważniejszą informacją jest to, kto jest organizatorem konkursu. Trzeba też zaznaczyć, że organizatorem nie jest Facebook. 

Jak powinien wyglądać konkurs na Facebooku?

Pierwszorzędna jest prostota konkursu. Skomplikowane zadania, które już przy czytaniu wymagają szerzej otwartych oczu trzeba sobie odpuścić już na etapie, gdy pojawiają się w głowie. Zasada jest prosta – im prościej, tym lepiej. Trudniejsze zadania to te, które mają zostać wyróżnione największymi nagrodami. Nie byłoby sprawiedliwe, gdyby osoba, która wygra nagrodę pocieszenia miała takie samo zadanie jak osoba, która zajmie pierwsze miejsce. 

W związku z ochroną danych osobowych wynikających z ustawy z 29 sierpnia 1997 roku oraz rozporządzeniu RODO z 25 maja 2018 roku mamy obowiązek poinformować o fakcie przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Należy też przedstawić prawa i obowiązki dotyczące nas, jako organizatorów konkursu oraz uczestników.

A co z nagrodami?

Jak to w Polsce bywa.. jak nagrody to i..podatki 😉 
Nagroda rzeczowa jest traktowana jako przychód z innych źródeł, więc należy zapłacić zryczałtowany podatek w wysokości 10% od wygranej. Obowiązek ten spoczywa na instytucji wydającej nagrodę. Na szczęście można skorzystać ze zwolnień związanych z kwotą wolną od podatku. 
Należy jednak spełnić jeden z dwóch warunków. Wartość nagrody nie będzie przekraczać 760 złotych albo organizujemy konkurs o tematyce sportowej, artystycznej, dziennikarskiej, kulturalnej bądź naukowej.

Podsumowując:

Pamiętajmy, by nie dać administratorom Facebooka pretekstu do zablokowania konkursu. Przestrzegajmy praca i regulaminu. Twórzmy ciekawe treści i pomysłowe zasady. Nagrody niech będą atrakcyjne, ale zarazem niech nie wymagają odprowadzania dużych podatków. 
Powodzenia!